Hvad er passiv brandsikring

Brandsikring er en række tekniske foranstaltninger, som skal hæmme, standse eller forhindre brand. Der er forskel på aktiv og passiv brandsikring

Hvem har ansvaret for brandsikringen

I bygningsreglementet er der krav om, at alle bygninger skal have et tilfredsstillende sikkerhedsniveau for personer, hvis der opstår en brand. Det er bygningsejeren og den driftsansvarlige, der har ansvaret for, at det påkrævede sikkerhedsniveau opretholdes i hele bygningens levetid, uanset hvornår bygningen er opført.

Det er afgørende, at der løbende udføres drift og vedligeholdelse af de brandmæssige sikkerhedsforanstaltninger og overvejes, om der skal foretages justeringer, så bygningen bliver mere sikker at opholde sig i. Mange forsikringsselskaber stiller også krav til, at bygningsen er bedst muligt sikret mod ild og røgspredning.

brandsikkerhedskrav til drift, kontrol og vedligehold

Står du med ansvaret for brandsikkerheden på din arbejdsplads, og mangler du af og til faglig sparring, er der hjælp at hente hos DBI’s Brandteknisk Driftsrådgivning

Hvad er aktiv brandsikring

Begrebet aktiv brandsikring dækker over alle produkter og tiltag, der har relation til branddetektering og brandslukning. For den almindelige bruger af en bygning er den aktive brandsikring typisk synlig og velkendt. Brandsprøjterne hænger i det synlige på væggene, og skal aktiveres, når der er alarm, således at der kan udøves en effektiv brandslukning. Sprinklersystemerne ses i loftet, og de er designet til automatisk at aktiveres, når en brand er opdaget, således at brandslukningen kan foregå hurtigt og effektivt. Flugtvejsarmaturerne lyser over døre og udgange, og de er designet til at hjælpe mennesker med at finde vej ud af en bygning, hvis der er brand, og samtidig forhindre, at flammerne spredes til andre dele af bygningen. Disse tiltag er blot få af mange.

Passiv brandsikring af byggeri
hvad er passiv brandsikring

Hvad er passiv brandsikring

Passiv brandsikring defineres som foranstaltninger, der er integreret i en bygning som en naturlig sikring, der beskytter mod spredning af ild, varme og røg for at opfylde de grundlæggende krav til opdeling af bygningens brandmæssige enheder. Det sikrer bygningens stabilitet og vigtigst af alt, flugtveje.

I en bygning med korrekt udført passiv brandsikring vil en brand være effektivt indkapslet. Desuden er den passive brandsikring en forudsætning for, at de aktive systemer fungerer efter hensigten. Den indbyggede passive brandsikring vil i forening med aktiv brandsikring sikre økonomiske værdier og menneskeliv.

Passiv brandsikring er som udgangspunkt vedligeholdelsesfrit. Men det er et lovkrav, at der en gang årligt foretages et eftersyn af den passive brandsikrings synlige og tilgængelige forhold. For mange kan det være en udfordring blot at identificere den passive brandsikring i den enkelte ejendom.