Brandtætning af installationsgennemføringer

Tofte Group – Din specialist af passiv brandsikring

Tofte Group – Brandsikring er entreprenørvirksomhed, med speciale inden for passiv brandsikring af byggeri, hvor vi har fokus på kvalitet og høj kundetilfredshed.

Samtlige medarbejdere sætter dagligt en ære i, at levere det bedst mulige håndværk til vores kunder og sikre, at alle projekter følges ordentligt til dørs. Dette har medført at vi allerede har en lang liste af tilfredse kunder og løbende kan tilføje flere.

Brandtætning af installationsgennemføring

Brandtætning af installationsgennemføringer

Brandtætning af installationsgennemføringer er den grundlæggende forudsætning for at forhindre røg- og brandspredning i brandklassificerede bygningsdele. Samtidig stiller Bygningsreglementet også krav om, at der brandlukkes med præ-accepterede løsninger.

Professionelle og certificeret til at udføre korrekt passiv brandsikring

Brandtætninger udføres altid som systemløsninger, og de forskellige brandtætningsprodukter skal være brandtestet sammen. Systemløsningerne er således dokumenterede brandtætninger eller præ-accepterede løsninger, som det benævnes i BR18.

For at finde den korrekte løsning på en brandtætning, er der forskellige forudsætninger, som skal være på plads – såsom rørtype, isoleringstype og hulstørrelser.

Planlægningen af brandtætninger er vigtig for at kunne udføre en dokumenteret løsning. Dokumenterede løsninger skal tænkes ind i byggeriet på et tidligt tidspunkt. På den måde gives der plads til den rette løsning – og en økonomisk fordelagtig løsning

Dokumentationskrav

Nye skærpede krav til brandtætninger stiller store krav til dokumentation. For at kunne leve op til disse krav forudsætter det, at der foretages brandtætninger af gennemføringerne i bygningens brandmæssige adskillelser med præ-accepterede løsninger. Du skal kunne dokumentere, at den anvendte brandlukningsmetode er godkendt og testet overfor myndighederne. Hvis der brandlukkes med præ-accepterede løsninger, er dokumentationsprocessen relativt enkel, da løsningerne allerede er godkendt og gennemtestet.

Bliver der derimod brandlukket med en ikke-præ-accepteret løsning, skal du kunne dokumentere, at brandlukningen overholder adskillelsens brandkrav, hvilket både er dyrt og tidskrævende.

Digital kvalitetssikring

Vi sender altid dokumentation for de præ-accepterede løsninger, vi vælger at bruge, inden arbejdet påbegyndes. Dette er din garanti for overholdelse af paragraf 114 i bygningsreglementet. Vi samler al dokumentation og alle nødvendige oplysninger om det udførte arbejde i en dybdegående rapport med fuld dokumentation og fotos af arbejdet, når arbejdet er afsluttet.

Tofte Group - Brandsikring ApS
Brandtætning af plastrør
Brandtætning af ventilationskanal
Brandtætning af stålrør og kabler

Andre tjenester