Brandkamserstatning

Brandkamserstatning er en sikring af tagkonstruktionen langs brandsektionsvæggen.

Scandi Supply
Tofte Group – Brandsikring

Lovgivningen om brandkam og brandkamserstatning er beskrevet i Bygningsreglementet.

For at reducere risikoen for horisontal brandspredning over tage fra én brandsektion til en anden, skal brandsektionsvægge (jf. BR18 § 117, nr. 2) føres op over taget med en forsvarligt afdækket brandkam udført som mindst bygningsdel klasse EI 60

Alternativ

Er der ikke indbygget en brandkam i tagkonstruktion er brandkamserstatning et godt alternativ.

brandkarmserstatning

Brandkarmserstatning hindre branden i at sprede sig for hurtigt og sikre mere tid evakuering.

Brandkarmserstatning med 60 minutters brandbeskyttelse

Som alternativ til en brandkam kan en brandsektionsvæg udføres med en brandkamserstatning. Brandkamserstatning er en sikring af tagkonstruktionen langs brandsektionsvæggen og skal udføres mindst som en bygningsdel klasse EI 60, der understøttes forsvarligt og fastgøres til væggen eller nærmeste spær. Bygningsdele, der bærer en dobbeltsidet brandkamserstatning og er klassificeret EI60, kan udføres uden hensyn til deres R-klassifikation (bæreevnen). Hvis der derimod udføres ensidig brandkamserstatning, er det nødvendigt at tage højde for, at konstruktionen ikke kollapser i tilfælde af en brand i bygningen. Derfor skal den ensidige brandkamserstatning udføres mindst som en bygningsdel klasse REI 60 og den del af tagkonstruktionen, der bærer den ensidige brandkamserstatning, mindst som en bygningsdel klasse R 60.S

Kilde Scandi Supply A/S

Tofte Group - Brandsikring

Kilde Bygningsstyrelsen

§117, nr. 2 i BR18 gælder for alle nye bygninger, og reglen om brandvægge og brandkamme har eksisteret siden de store brande i København i 1728 og 1795. Men vi oplever ofte, at etagebygninger ikke har brandkamme indbygget i tagkonstruktionen, der er hævet 30 cm. Der kan være flere årsager til dette. Uanset årsagen har det stor betydning for ild- og røgspredning. Hvis der pludselig opstår brand i loftrummet kan kan ende katastrofalt.

Tofte Group - Brandsikring

60 minutters brandbeskyttelse

Vi udfører brandkarmserstatningen med FireFree® Brandkamserstatning som er en præaccepteret løsning, testet iht. 13381-4 og klassificeret iht. 13501-1 og13501-2. FireFree® Brandkamserstatning giver 60 minutters brandbeskyttelse. Tofte Group – Brandsikring har stor erfaring med udfører brandkarmserstatning i nybyg og renovering af eksisterende ejendomme.

Andre tjenester