Brandsikring af installationsskaktBrandsikring af installationsskakt

Brandsikring af installationsskakt

Mange tror fejlagtigt, at det er en dokumenteret løsning at brandlukke installationsskakte med beton. Problemet med beton er, at det kan trække sig væk fra installationerne og slå revner, hvilket kan medføre spredning af ild og røg. Det er derfor ikke en dokumenteret løsning, selvom betonen kan have den korrekte brandklassifikation.

Vi kan udfører præ-accepteret skaktløsninger med brandplade eller brandgips. Begge løsninger har en brandmodstand op til 120 minutter.

Dokumenteret løsning

Vi levere dokumentation for den for skaktløsning vi i fællesskab har valgt bruge inden vi går i gang med arbejdet. Det er gør det nemt for den certificeret brandrådgiveren at godkende.

Brandlukning af installationsskakte

Vi finder den rigtige løsning til brandlukning af installationsskakte, da vi anvender præ-accepterede brandlukningssystemer. Alle de produkter, vi bruger, har en ETA-godkendelse, så installationsskakten overholder den nødvendige brandklassifikation i henhold til Bygningsreglementet indenfor passiv brandsikring.

Hvordan en installationsskakt brandlukkes korrekt, afhænger af de typer af installationer, som den udførende VVS’er og ventilationstekniker har trukket. Det er derfor optimalt at inddrage os så tidligt som muligt i byggefasen, så vi kan deltage i projekteringsmødet og gennemgå de forskellige typer installationer og deres placering, samt de anvendte materialer. På den måde kan vi sammen finde den billigste og mest optimale løsning for din installationsskakt.

En installationsskakt kan brandsikres på forskellige måder afhængig af, om den er lukket eller åben. Vi har præ-accepterede løsninger til begge typer.

Hvis du ønsker et tilbud, er du meget velkommen til at kontakte os og booke et uforpligtende møde.

Krav der er beskrevet i BR18

“§ 114 Gennemføringer i brandadskillende bygningsdele skal udføres, så bygningsdelenes brandtekniske egenskaber ikke forringes”

“§ 115 Bygningsdele skal udføres på en sådan måde, at en brand ikke kan sprede sig fra en brandmæssig enhed til et hulrum, som passerer én eller flere brandadskillende bygningsdele

§ 116 “Installationsskakte, trapperum, elevatorskakte og lignende, der forbinder flere brandmæssige enheder, skal brandmæssigt adskilles fra andre dele af bygningen. Den brandmæssige adskillelse kan ske ved, at de udføres som selvstændige brandmæssige enheder”.

Brandsikring af installationsskakt
scandi supply skaktløsning
Andre tjenester