Brandsikring af boligforeninger

Efter den voldsomme brand i foreningen på Grøndals Parkvej i Vanløse er der endnu en gang grund til at skabe fokus på brandsikkerhed. Når en brand opstår, skal det gå stærkt. En brand udvikler sig hurtigt og voldsomt, og inden brandvæsenet når frem, kan branden have forårsaget store skader og ødelæggelser. Det har ført til, at mange andels- og boligforeninger har øget fokus på deres bygnings brandtekniske foranstaltninger, især hvis de ikke er blevet vedligeholdt i mange år. Tofte Group – Brandsikring har stor erfaring med at optimere brandsikkerheden i ældre ejendomme. Der er mange måder at gøre det på. Vi har størst fokus på ejendoms integrerede brandsikring. Altså den passive brandsikring. Med de rette tiltag kan i opleve tryghed og sikkerhed både i dagligdagen og når der sker en uønsket hændelse.

Formålet med at optimerer brandsikkerheden

Det er vigtigt, at beboerne oplever tryghed og sikkerhed både i dagligdagen og i tilfælde af uønskede hændelser. Hvis der opstår brand, er det afgørende, at beboerne har den nødvendige tid til at evakuere ejendommen og give brandmyndighederne så meget tid som muligt til at nå frem og slukke ilden. Hvis den passive brandsikring ikke er udført korrekt, kan den aktive brandsikring ikke udføre sin opgave optimalt. Vi kan udføre de rette foranstaltninger for at optimere brandsikkerheden i jeres ejendom, som kan være med til at redde menneskeliv og værdier.

Brandsikring af boligforening

Passiv og aktiv brandsikring

Det er ikke længere nok kun at fokusere på den passive eller den aktive brandsikring

Sed porttitor lectus nibh. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis.

Det kan vi hjælpe med.

Brandsikring af boligforeninger

brandkamserstatning

En brandkarm er meget vigtig for brandsikring af loftrum. Det sikrer, at en opstået brand ikke spreder sig så hurtigt fra en brandsektion til en anden, så redningsberedskabet ikke kan nå at håndtere den. Vi kan udføre en dokumenteret brandsikringserstatning.

Opdeling i brandmæssige enheder

Formålet med den brandmæssige opdeling er, at branden “isoleres” i den bygningsmæssige enhed, hvor den er startet (f.eks. den enkelte lejlighed), i et tidsrum, der muliggør evakuering af bygningens øvrige beboere.

Branddøre

En branddør er en specialkonstrueret dør, der forhindrer spredningen af røg, flammer og varme fra en brand inden for et defineret og dokumenteret tidsrum. Mange ældre ejendomme har installeret gamle trædøre. Vi anbefaler at der monteres branddøre ved flugtveje og kældre samt teknikrum

Brandadskillende konstruktion

Det er normalt, at en brandvæg skal kunne modstå spredning af ild og røg i 60 minutter. Hvis der er tvivl om den eksisterende brandvæg kan leve op til det krav, findes der flere måder, vi kan forbedre væggen på, så den kan imødekomme den gældende brandklassifikation

Installationsgennemføringer

g fra en brand behøver ikke en åbentstående dør for at brede sig – et hul i væggen eller loftet er nok. Vi udføre brandtætning af installationsgennemføringer med dokumenteret løsninger

Hvem har ansvaret

Det er den driftsansvarlige, der har ansvaret for at opretholde det brandmæssige sikkerheds niveau i ejendommen over hele dens levetid. Hvis du er driftsansvarlig eller bestyrelsesmedlem i en andels- eller boligforening og ønsker at forbedre brandsikkerheden i jeres ejendom. Så står Tofte Group – Brandsikring til rådighed for dig.