Røgtest af installationsskakt

Tofte Group ApS – Brandsikring

Røgtest af installationsskakt

Hvis der opstår brand i bygninger, der består af flere etager, betyder en dårlig brandtætning af installationsskakt meget i forhold til spredning af røg og ild. Hvis en installationsskakt ikke er lukket korrekt, kan røg og ild hurtigt sprede sig direkte igennem og ud til resten af bygningen.

Skakte dumper ofte en røgtest

Det har længde været en tradition at støbe skakte med beton. Det ikke den langt fra den optimale løsning

Vores skaktløsning er dokumenteret

Vores skaktløsning kan opnå en brandmodstand op til 3 timer

Dansk byggeri har tradition for at lukke installationsskakten i etagedækket med beton. Det sker, trods at beton i den sammenhæng ikke er en dokumenteret løsning. Det primære problem med beton er, at det trækker sig fra installationerne og den omkringliggende konstruktion, når det hærder. Det medfører sprækker, hvor røgen og senere også ilden kan sprede sig.

Hvis I ønsker at undersøge, om jeres installationsskakte holder tæt for spredning af røg, kan vi komme ud og lave en røgtest. Vi foretager røgtesten med en røgpatron eller røgmaskine ind i installationsskakten og undersøger, om røgen spreder sig op igennem etagedækket.

Reglen i bygningsreglementet § 104: Antændelse og brand- og røgspredning siger.

 

  1. “Bygninger skal projekteres og udføres, så det sikres, at der i tilfælde af brand ikke sker væsentlig brand- og røgspredning”

Det er ikke altid muligt for os at lokalisere præcist, hvor røgen kommer igennem, men vi kan ud fra røgtesten konkludere, om installationsskakten er tæt. Det er typisk er ældre etagebyggeri, hvor der er støbt med beton i installationsskakten, da der dengang ikke blev stillet de samme krav til spredning af røg og brand som der gør i dag.

Så hvis I ønsker at optimere brandsikkerheden i jeres ejendom, er en korrekt skaktløsning en rigtig god løsning. Det er dog ikke alene nok, hvis andre brandtekniske forhold ikke er i orden.

Vi dokumentere røgtesten med video og billeder materiale samt informationer omkring om det vi har observeret.

Vi har gode erfaringer fra andre projekter, hvor vi har hjulpet med at optimere og sikre, at der udføres korrekt dokumenteret brandsikring. Vi tilbyder uforpligtende at gennemgå, hvilke muligheder I har for at sikre, at brandsikringen udføres korrekt. Kontakt os gerne og book et møde

Udvalgte tjenester